Gayrimenkul Hukuku

Ankara Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu olarak müvekkillerimize bu kapsamda verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz:

 • Tapu iptal ve Tescil davaları, 
 • Kamulaştırma, Kamulaştırmasız El Atma davaları, 
 • Ecrimisil Davaları,
 • Tapu kaydının düzeltilmesi, 
 • İpoteğin fekki davaları, 
 • Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan fesih ve tazminat davaları, 
 • Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi düzenlenmesi ve iptaline dair davalar, 
 • Kira tespit ve uyarlama davaları,  
 • Tahliye davaları, 
 • Şufa davaları, 
 • İzale-i şüyu (Ortaklığın Giderilmesi) davaları, 
 • İmar planları ve parselasyon işlemlerinde hukuka aykırılık hallerinde yapılacak hukuki işlemler.
 • Yabancıların mülk edinmesi
 • Kat mülkiyeti kurulması

Yol Tarifi