İcra ve İflas Hukuku

Ankara Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu olarak müvekkillerimize bu kapsamda verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz:

  • İcra ve iflas hukukuna dair icraların takibi, 
  • İcra takiplerine itiraz ve şikâyetin yapılması, 
  • İtirazın kaldırılması, 
  • Menfi tespit ve istirdat davaları, 
  • İhalenin feshi davaları, 
  • Tahliye takipleri,
  • Takip hukukuna ilişkin diğer tüm işlemler. 

Yol Tarifi