Tüm Davalar Arabuluculuk Kapsamında mıdır?

Arabuluculuk ancak tarafların serbest iradeleriyle karar verebilecekleri konularda mümkündür. Daha açık bir ifadeyle; kamu düzenini ilgilendirmeyen ve cebri icraya elverişli konularda taraflar arabulucuya gidebilirler. Tarafların sözleşme konusu yapamayacakları konularda örneğin ceza davalarında, nüfus kaydına ilişkin davalarda veya çocukların velayetine ilişkin davalarda arabuluculuk mümkün değildir.

İş Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu kapsamındaki yeni düzenlemelere göre bu kanunlarda sayılan bazı uyuşmazlıkların çözümü ve alacakların tahsili hususunda Arabulucuya başvuru dava şartı olarak düzenlenmiştir. Dava açılmadan önce Arabulucuya başvuru zorunludur. Aksi halde dava usulden reddedilir. Arabuluculuk görüşmelerinin İş Uyuşmazlıklarında 3 hafta (zorunlu hallerde 4 hafta), Ticari Uyuşmazlıklarda 6 hafta (zorunlu hallerde 8 hafta) içerisinde tamamlanması hususu kanunda düzenlenmiştir.

Yol Tarifi