Aile ve Miras Hukuku

Ankara Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu olarak müvekkillerimize bu kapsamda verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz:

 • Her türlü Anlaşmalı veya Çekişmeli Boşanma davaları,  
 • Ayrılık davaları, 
 • Nişanın bozulmasından kaynaklanan tazminat davaları, 
 • Nafaka davaları, 
 • Uzaklaştırma ve Koruma kararı talepleri, 
 • Velayet, Velayetin değiştirilmesi, Vesayet, Soybağının kurulması davaları, 
 • Boşanma sonrası Mal rejiminin tasfiyesi davaları,
 • Vasiyetname düzenlenmesi, 
 • Veraset ilamı alınması, 
 • Mirasın reddi, 
 • Ölüme bağlı tasarruflar, 
 • Mirasçı atanması, 
 • Saklı paylı mirasçının haklarının alınmasına dair davalar.

Yol Tarifi