Arabuluculuk

Ankara Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu olarak müvekkillerimize bu kapsamda verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz:

Mevzuat gereğince dava şartı sayılan İş Hukuku, Ticaret Hukuku, Tüketici Hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar ile ihtiyari olarak kira, mal rejimi tasfiyesi, trafik kazası,  iş kazası tazminatları ve tarafların serbestçe üzerinde karar verebilecekleri iş ve işlemler hakkında dava açmaksızın gizli, dostane, çok kısa sürede sonuçlanan, masrafsız ve etkili çözüm sunan Alternatif Çözüm Yöntemlerinden Arabuluculuk ve Uzlaştırma konularında hizmet verilmektedir.   

Yol Tarifi