Ticaret Hukuku & Şirketler Hukuku

Ankara Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu olarak müvekkillerimize bu kapsamda verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz:

 • Ticaret sicil işlemleri, 
 • Ticari işletmenin rehni, 
 • Kıymetli evrak alanında zayi olma, ödenmeme halleri, iptal vb. ihtilaflar, 
 • Şirket sözleşmelerinin düzenlenmesi, 
 • Şirketler arası alacakların tahsiline ilişkin dava ve takiplerin çözümü, 
 • Şirket müdür ve ortaklarının hukuki durum ve sorumluluklarına dair danışmanlık, 
 • Şirket birleşme ve bölünmesi, Şirketlerin sona ermesi noktasında fesih, tasfiye, iflas sürecinde yapılacak işlemler, 
 • Sermaye artırımı, 
 • Rekabet yasağı,
 • KVKK eğitimi, 
 • Şirketlerin İnsan Kaynakları Birimlerine; iş sözleşmeleri, rekabet sözleşmeleri, fesih vb.  İş Hukuku konularında eğitim seminerleri vererek farkındalıklarını artırma,
 • Şirket üst düzey yöneticilerine sözleşme teknikleri ve şirket içi yönetmelikler konusunda destek hizmeti verilmesi,
 • Ticaret ve şirketler Hukuku alanından kaynaklı diğer tüm uyuşmazlık ve davalarda hukuki danışmanlık ve destek.

Yol Tarifi