Sigorta Hukuku

Ankara Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu olarak müvekkillerimize bu kapsamda verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz:

  • Ferdi Kazalara ilişkin uyuşmazlıklar,  
  • Kasko sigortalarından doğan uyuşmazlıklar, 
  • Maddi hasarlı kazalarda maddi ve manevi tazminat davaları, 
  • Araç değer kaybına ilişkin davalar, 
  • Destekten yoksun kalma uyuşmazlıkları,  
  • Hayat sigortaları, 
  • Tıbbi uygulama hatalarına ilişkin sigorta davaları,

Yol Tarifi