Arabulucu Kimdir?

Arabulucu; Hukuk Fakültesi mezunu, en az 5 yıl kıdeme sahip, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavında başarılı olmuş kişidir. 

Arabulucu, ihtilaflı taraflar arasında sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getirerek onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini ve aralarında iletişim sürecinin kurulmasını sağlamaya çalışan, bağımsız, tarafsız kişidir.

  • Arabulucu, haklı/haksız tespiti yani yargılama yapmaz. 
  • Arabulucu süreçte karar veren kişi, hakem/hakim değildir. 
  • Taraflar uyuşmazlığı kendi iradeleri ile müzakere ederek, uzlaşarak çözerler. 
  • Arabulucu, tarafların aralarındaki asıl uyuşmazlığı ve menfaatlerini tespit ederek bu konularda tartışmalarını ve çözüm bulmalarını sağlamaya çalışır. 
  • Taraflar kendi çözümlerini kendileri üretirler ve bunu yaparken birbirlerini anlamaya çalışırlar. 
  • Tarafların çözüm üretmediklerinin ortaya çıkması halinde arabulucu taraflara son bir çözüm önerisinde bulunabilir.

Yol Tarifi